ჩვენი გუნდი

ყოველი მომხმარებლისათვის ინფორმაცია კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც საკადრო პოლიტიკის შესახებ გამჭვირვალობა ერთიორად ზრდის ნდობის ფაქტორს კომპანიისადმი.

გარდა ამისა, მათთვის მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ კომპანიაში დასაქმებული კადრები პროფესიონალები და დარგის კარგი მცოდნენი არიან.
ასე, რომ დაწერეთ თქვენს თანამშრომლებზე მცირე ინფორმაცია, მათი სახელები, დაკავებული პოზიცია კომპანიაში, მათი გამოცდილება, პროექტები, რომლებზედაც უმუშავიათ, ასევე შეგიძლიათ დაურთოთ მატი თემატური, სახასიათო სურათები.
გახდით კიდევ უფრო სანდო და საიმედო თქვენი მომხმარებლებისათვის.
20.06.2016

საკონტაქტო ინფორმაცია

ოფისის მისამართი
ოფისის ნომერი
დომენური მისამართი
დამატებითი ინფორმაციის ველი