ჩვენ შესახებ

ეს არის ის სტატია, რომელსაც მომხმარებელი თქვენს საიტზე შემოსვლისას პირველ რიგში კითხულობს.

შესაბამისად სწორედ ამ ტექსტით შეიტყობენ ყველაზე მეტს თქვენს კომპანიაზე, საქმიანობასა თუ მუშაობის პრინციპებზე და შეექმნებათ ზოგადი წარმოდგენა იმის შესახებ თუ რას წარმოადგენს თქვენი კომპანია.
გამომდინარე აქედან, აშკარაა, რომ ტექსტი, რომელსაც სათაურის „ჩვენ შესახებ“- ქვეშ განათავსებთ, უნდა იყოს დახვეწილი, მარტივი, იოლად წაკითხვადი და ადვილად აღსაქმელი.
ასევე რეკომენდირებულია, რომ ტექსტში არ დაუშვათ რაიმე სახის გრამატიკული შეცდომა, რადგანაც ეს ცუდ ტონად ჩაითვლება.
ასე, რომ სტატია - „ჩვენ შესახებ“ დიდი ყურადღებით უნდა დაწეროთ და  ტექსტში ნათლად უნდა წარმოაჩინოთ ყველა ის უპირატესი მხარე, რომლის საზოგადოებისათვის გაცნობა თქვენთვის სიკეთის მომტანი იქნება.
10.11.2014

საკონტაქტო ინფორმაცია

ოფისის მისამართი
ოფისის ნომერი
დომენური მისამართი
დამატებითი ინფორმაციის ველი